Zaldibar antzokia: jarduera lizentzia

2014ko uztailak 16

2014ko uztailaren 8ko Alkate Erabaki bitartez hasiera eman zaio jarraian aipatzen den jarduera espedientearen tramitazioari, Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren arabera. Orain, jendaurrean jartzen da edonork aztertzeko, eta hala iritziz gero, ezarri nahi den jarduera dela-eta kaltetuek bidezko adierazpenak egin ditzaten.

Eskatzailea:  ESKORIATZAKO UDALA

Jarduera:  Zaldibar Antzokia: gizarte eta kultura erabilerak

Kokapena:  Santa Ana auzoa  3.

Adierazpenak jartzeko azken eguna: 2014ko abuztuaren 1a.

Espedientea aztertzeko: Udal hirigintza bulegoa

Iragarkia: GAO