Arau Subsidiarioak

Arau subsidiarioek udalerriko hiri antolaketa arautzen du. Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, 2002ko uztailaren 23ko batzarraldian, zenbait erabaki hartu zituen gai honen gainean, eta “Eskoriatzako Hiri Antolaketako Arauen Testu Bategina”-k erabaki horiek biltzen ditu.

Harrez gero baina, hainbat aldaketa egin zaizkio testu horri, besteak beste honako hauek: