Artxiboko Araudia

Erabilera baldintzak

Eskoriatzako Udalak onartutako Araudia  

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2013/01/11 egunean argitaratua (GAO)

Sarbidea arautzen duten baldintza orokorrak

Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean eta indarrean dagoen gainontzeko legedian aurreikusitako murrizketekin.

Kopia arautzen duten baldintzak

dokumentuak kopiatzea libre da, Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legean ezarritako murrizketekin.