2020ko abenduko ez ohiko plenoa

2020ko abenduak 17
  • Eguna: Abenduaren 21a (astelehena)
  • Ordua: 18:00
  • Lekua: Telematikoa
  • Zuzenean jarraitzeko: HEMEN (egunean bertan, plenoko orduan aktibatuko da eremua webgune honetan)

Hauek izango dira tratatuko diren gaiak:

  1. Alkatearen adierazpenak.
  2. Onartutako eskubideei baja ematea.
  3. Udal honen betebeharrak ordaintzeko aurreikusitako epeak betetzeari buruzko hiruhileko txostena (merkataritza eragiketetan berandutzaren aurka borroka egiteko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten duen uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 4. artikulua).
  4. Etxez etxeko laguntza udal zerbitzua emateko egindako kontratuaren bigarren luzapena.
  5. Gurutze Gorriarekin hitzarmena sinatzea nazioarteko babes eskatzaileen eta onuradunen harrera eta integrazio programa garatzeko.
  6. “Bainuetxea” 23 HEE-ko M-1 lurzatiaren xehetasun azterketa behin betiko onartzea.