2020ko maiatzeko ohiko plenoa

2020ko maiatzak 21
 • Eguna: Maiatzaren 26a (asteartea)
 • Ordua: 17:30
 • Lekua: Telematikoa
 • Zuzenean jarraitzeko: HEMEN (egunean bertan, plenoko orduan aktibatuko da eremua webgune honetan)

Hauek izango dira tratatuko diren gaiak:

 1. Aurreko bilkuretako aktak onartzea.
 2. Alkatearen adierazpenak.
 3. Abala itzultzeko Hemen Garbiketak S.L.U. enpresak egindako eskaria: udal eraikinak garbitzeko 2016ko kontratua.
 4. Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duen otsailaren 8ko 1/2013 Foru Arauaren 5-3 artikulua betez kontuhartzailetzak egindako txostenaren berri ematea.
 5. 5. kreditu aldaketa: kreditu gehigarriak.
 6. Udal honen betebeharrak ordaintzeko aurreikusitako epeak betetzeari buruzko hiruhileko txostena (merkataritza eragiketetan berandutzaren aurka borroka egiteko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten duen uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 4. artikulua).
 7. Gai zerrendan ondorengo gaia sartzea berrestea: herriko jai eguna 2021erako.
 8. Galde-eskeak.