2020ko urriko ez ohiko plenoa

2020ko urriak 15
  • Eguna: Urriaren 20a (asteartea)
  • Ordua: 18:00
  • Lekua: Udaletxeko pleno aretoa

Hauek izango dira tratatuko diren gaiak:

  1. Alkatearen adierazpenak.
  2. Osasun larrialdi egoerak dirauen bitartean kide anitzeko organoen bilkurak presentzialak edo telematikoak izateko erabakia.
  3. Taxi zerbitzuaren tarifa urbanorako proposamena 2021. urterako.
  4. Eskoriatzako Udalari kirol arloan zerbitzuak emateko kontratuaren indarraldiaren luzapena.
  5. 2021erako Ordenantza Fiskalak aldatzeko proposamena.
  6. 15. zenbakidun kreditu aldaketa espedientea.
  7. Euskararen erabilera normalizatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak onartzea.