Euskaraldiko parte-hartze datuen grafikoak

2018ko abenduak 17

Parte-hartea ROLaren arabera

Parte-hartzea Sexuaren arabera

Kopuru osoak HAMARKADAka sailkatuta

Hamarkada bakoitzeko parte-hartzearen portzentaia