Maiatzeko Ohiko Osoko bilkura

2018ko maiatzak 21
  • Eguna: 2018-05-22
  • Ordua: 18:30
  • Lekua: Udaletxeko pleno aretoa

Hauek izango dira tratatuko diren gaiak

1.- Aurreko bilkuretako aktak onartzea.

2.- Alkatearen adierazpenak.

3.- Gipuzkoako Foru Aldundiko ogasun eta finantza departamenduaren eta Eskoriatzako Udalaren artean elkarri informazioa emateko sinatutatko lankidetza hitzaremenaren D-3 eranskinaren II. bertsioa onartzeko proposamena.

4.- Diru laguntzen plan estrategikoa alkatzea.

5.- Hobaria egiteko Jose Arana partonatuak egindako eskaera.

6.- Hobaria egiteko San Pedro 9.eko jabekideek egindako eskaera.

7.- Idazkaritza-kontuhartzailetzak 2018ko lehenengo hiruhilekoan jarritako eragozpenak

8.- Udal honek betebeharrrak ordaintzeko aurreikusitako epeak betetzeari buruzko hiruhileko txostena (merkataritza eragiketetan
berandutzaren aurka borroka egiteko neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legea aldarazten duen uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 4. artikulua).

9.- HIE 9 “Santa Marina” eremua kudeatzeko eta exekutatzeko Eskoriatzako Udalareen eta Visesaren artean sinatutako kontratua adostasunez suntsitzea.

10.- Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzeko Udal Erreglamendua hasiera batean onartzea.

11.- Galde-eskeak.