Urtarrileko ohiko plenoa

2015ko urtarrilak 26
 • Eguna: Urtarrilaren 27a, asteartea
 • Ordua: 18:30
 • Lekua: Udaletxeko pleno aretoa
 1. AURREKO BILKURETAKO AKTAK ONARTZEA.
 2. ALKATEAREN ADIERAZPENAK.
 3. DEIALDIKO GAI ZERRENDAN HAINBAT GAI SARTZEA BERRESTEA.
 4. 2015erako AURREKONTU OROKORRA HASIERA BATEAN ONARTZEA.
 5. 2015eko LANPOSTU ZERRENDA ETA PLANTILLA ORGANIKOA HASIERA BATEAN ONARTZEA.
 6. 2015erako DIRU LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA EGUNERATZEA.
 7. GIPUZKOAKO LURRALDE GARRAIO AGINTARITZAREN ETA ESKORIATZAKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA SINATZEA UDAL ERROLDAKO DATUAK LAGATZEKO.
 8. EUROPAKO MUSIKARI GAZTEEN XII. JAIALDIA ANTOLATZEKO LANKIDETZA HITZARMENA BERRESTEA.
 9. GIZADI ELKARTEAK JARRITAKO ABALA ITZULTZEA.
 10. “GENERO EDOTA SEXU ERASOEN BIKTIMA DIREN EMAKUME, NESKA ETA MUTIKOEI LAGUNTZEKO JARDUERA ETA KOORDINAZIO PROTOKOLOA“ ONARTZEA.
 11. HEMEN GARBIKETAK JAULKITAKO FAKTURA ORDINTZEKO AGINDUA.
 12. BIDEGORRIAREN ZATI BAT MUGATZEKO ETA MUGARRIZTATZEKO ESPEDIENTEARI HASIERA EMATEA.
 13. ESKORIATZAKO BERDEGUNEAK, PARKEAK, LORATEGIAK ETA PASEALEKUETAKO ZUHAITZAK ZAINTZEKO ETA MANTENTZEKO ZERBITZUA EMATEKO KONTRATUA ESLEITZEA.
 14. AHALMENA EMATEA ALKATE JAUNARI EZKONTZAZ KANPOKO AITARENGANDIKO SEME-ALABATASUN EPAIKETAN (82/2014 ZENBAKIDUNA) AGERTZEKO GETXOKO 2. INTRUKZIO EPAITEGIAN.
 15. EZKER ANITZAREN ESKARIZ AURKEZTUTAKO MOZIOA C HEPATITISA DUTEN GAIXOEK OSASUN SISTEMA PUBLIKOAN TRATAMENDUA JASOTZEKO DUTEN ESKUBIDEAREN ALDE.
 16. EZKER ANITZAREN ESKARIZ AURKEZTUTAKO MOZIOA EUROPAR BATASUNAREN ETA ESTATU BATUEN ARTEKO MERKATARITZA ASKERAKO ITUNARI (TTIP) KONTRAKOA.
 17. GALDE-ESKEAK.