2021eko martxoko ohiko plenoa

2021eko martxoak 22

Eguna: Martxoaren 23a, asteartea
Ordua: 18:00
Lekua: Telematikoa
Zuzeneko emanaldia: HEMEN (plenoko egunean eta orduan aktibatuko da)

Hauek izango dira tratatuko diren gaiak:

  1. Aurreko bilkuretako aktak onartzea.1. Aurreko bilkuretako aktak onartzea.
  2. Alkatetzaren jakinarazpenak.
  3. Bake epaile berria eta ordezkoa proposatzeko espedientea hastea.
  4. Onartutako eskubideei baja ematea.
  5. 4/2021 zenbakiko kreditu aldaketa.
  6. Galde-eskeak.