2021eko udal aurrekontuaren hasierako onarpena

2021 / 02 / 04

Udalbatzak 2021eko urtarrilaren 26an eginiko osoko bilkuran hasierako onarpena eman zion 2021. urteko Udal Aurrekontuari.

Onartutako aurrekontua jendaurrean dago nahi duenak aztertu eta egoki iritzitako alegazioak aurkeztu ahal izateko. Alegazioa aurkezteko azkeneko eguna otsailaren 25a (osteguna) da.

Alegazioak Eskoriatzako Udalaren egoitza elektronikoaren bidez aurkez daitezke, eta baita modu presentzialean udal bulegoetan ere honako ordutegian:

9:00 – 14:30

Iragarkia GAOn