2022ko ordenantzak, egutegi fiskala, sabuespenak eta hobariak

2022 / 01 / 27

Egutegi fiskala

Urtarrilaren 25ean argiratu da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2022ko egutegi fiskala. Egutegi horretan zergak borondatez ordaintzeko epeak ezartzen dira.

Egutegi fiskala

Ordenantza fiskalak

2021ko abenduaren 20an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2022ko ordenantza fiskalak.

2022ko ordenantza fiskalak.

Horrekin lotuta, aste honetan  eskuorri bat banatzen ari  da Eskoriatzako etxe guztietan, eta bertan zehazten dira egutegi fiskala eta udal zergei zein jarduerei aplikatuko zaizkien salbuespenak, hobariak eta beherapenak.

Eskuorria PDF

Udal zergei aplika dakizkiekeen salbuespenak eta hobariak 

Hemen, laburbilduta jasotzen dira hainbat kontzeptuengatik herritarrek Udalari ordaindu beharreko zergei aplika dakizkieken salbuespen, hobari eta errekarguak.

Hobariak jaso ahal izateko idatzizko eskaera eta dagozkion dokumentuak aurkeztu beharko dira, eta ondorengo baldintzak bete:

Jarduera ekonomikotarako hobariak eta beherapenak

Edozein hobari jaso ahal izateko, derrigorrezkoa izango da subjektu pasiboak ondorengo baldintzak betetzea:

Informazio gehiago

H@ZI (Herritarrentzako Arreta Zerbitzu Integrala)

ESKORIATZAKO UDALEKO ZERBITZU TELEMATIKOAK

Zergak, tasak, hobariak eta ordainketak