2023ko urriko ez ohiko plenoa

2023 / 10 / 05

  • Eguna: Urriaren 10a (asteartea)
  • Ordua: 18:30
  • Lekua: Udaletxeko pleno aretoa

Hauek izango dira tratatuko diren gaiak:

  1. Aurreko bilkuretako aktak onartzea.
  2. Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren kontratazioa: espedientea onartzea eta lizitaziorako deialdia egitea.
  3. “Kuatruena” 1 HEE-ko 9. lurzatiaren xehetasun azterketa behin betiko onartzea.
  4. Itsaraz Parke Eolikoa (60.4 mw) barne hartzen duen Peol-852 proiektuaren Aurretiazko Administrazio-Baimenaren (AAB) eta Ingurumen-Inpaktuaren Adierazpenaren (IIA) espedientea:  udalaren erantzuna, 2023ko uztailaren 20ko osoko bilkuran egindako alegazioei eta hirigintza-txostenari Desarrollo Renovables Iberia Omicron S.L.U.k emandako erantzunaren ondorengo entzunaldi-tramitearen barruan.
  5. Galde-eskeak