Etxebizitza baten erabilera esleitzeko deialdia.

2013 / 06 / 20

Intxaurtxueta auzoa 26, 1.ezk dagoen etxebizitzaren erabilera pribatua esleitzeko deialdia.

Lizitatzaileek bete beharreko baldintzak.

 • Adinez nagusia edo emantzipatua izatea.
 • Eskoriatzako udalean erroldatuta egote, gutxienez, baldintza agiria onartzen den eguna baino urtebete lehenagoko antzinatasunez.
 • Etxebizitza eskatzaileen Eusko Jaurlaritzako erregistroan izena emanda egotea etxebizitza erosteko edo alokatzeko eskatzaile bezala.
 • Etxebizitza beharra egiaztatuta edukitzea eskatzailea honako egoeran egoteagatik: bizikidetza-unitateko kide batek ere jabetzan etxebizitzarik ez edukitzea, ez jabetza soilik, ez lurrazal-eskubiderik edo usufrukturik cheap NBA jerseys Euskal Autonomi Erkidegoan.
 • Urteko diru sarrera haztatuak 3.000 eta 25.000 euro artekoak direla kreditatzea.

Diru-sarrera konputagarrien jasotzaile gisa bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona guztiak hartuko Two dira Etxebizitza kontuan.

Agiriak eta argibideak non jaso.

Eskoriatzako Udala.

Telefonoa: 943 71 44 07 – 943 7 145 32

Faxa: 943  71 40 fucking 42

www.eskoriatza.net

Eskaerak aurkeztea.

a) Eskaerak aurkezteko azken eguna: 2013ko uztailaren 15a, jendearentzako ordutegian.

b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: 17. artikuluak ezartzen dituen betebeharrak betetzen dituela kreditatzen duten dokumentuak, eta baita hauek ere:

 1. Ereduaren arabera idatzitako eskaria.
 2. NAN.
 3. Bergarako Jabetza Erregistroko ziurtagiria, eskaria egiteko orduan jabetzan etxebizitzarik ez daukala ziurtatzeko.
 4. Bizikidetasun-ziurtagiria.
 5. Diru DE sarrerak cheap jerseys egiaztatzeko dokumentuak. 2012ko cheap MLB jerseys ekitaldiko errenta aitorpenaren kopia.
 6. Etxebizitza eskatzaileen Eusko Jaurlaritzako erregistroan izena emanda egotearen justifikantea, noiz eman Fun zuen izena adierazita.
 7. Egoki iritzitako beste edozein agiri.
 8. Eskatzailea Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Testu Bategineko 60. artikuluan jasotako kasuetan ez dagoela dioen zinpeko aitorpena.

c) Aurkezteko tokia: Eskoriatzako Udaleko Erregistro Orokorra