Turismoa eta merkataritza babesteko Jaurlaritzaren laguntza-programa

2020 / 05 / 29

Gaur, maiatzaren 29a, publikatu da Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean Jaurlaritzak ematen dituen laguntzen Agindua.  Laguntza horiek edozein administraziotatik datozen beste laguntza batzuekin osagarriak eta bateragarriak dira, betiere diruz lagundutako amaieraren kostua gainditzen ez bada, eta deialdia arautzen duen Aginduak ezartzen duen norgehiagoka-araubidearen arabera emango dira.

Erakunde onuradunak

Negozio-bolumenari dagokionez, jarduera nagusia turismokoa edo merkataritzakoa duten autonomoak, mikroenpresak eta enpresa txikiak, osasun-alarmako aldian jarduera erabat eten dutenak edo salmentetan% 75etik gorako murrizketa izan dutenak.

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak

Gastu operatiboak eta arruntak, lan-gastuak izan ezik (soldatak eta Gizarte Segurantzako kotizazioak):

  • Jarduera garatzen den establezimenduaren erosketa estaltzera bideratutako hipoteka-maileguen kuotei dagozkien ordainketak edo establezimenduaren alokairu-ordainagiriak, alarma-egoera indarrean jarri eta 3 hilabete jarraitukoak eta 2020ko abuztuaren 31koak.
  • Otsailaren 15aren eta osasun-alarmaren egoera indarrean jarri aurretik jasotako produktu galkor edo freskoaren hornidura erosteko gastua, edo sasoiko produktuaren stocka (merkataritza) erosteko gastua.
  • Jarduera ixtean osasun-alarmak eragindako gastu arruntak, hala nola hornidurak, beste kontsumo batzuk edo kanpo-zerbitzuen ordainketa; COVID-19ren eraginari lotutako askotariko laguntzen aholkularitza- eta kudeaketa-gastuak; ostalaritza-, merkataritza- eta turismo-arloko elkarteetako afiliazio-kostuak, alarma-egoera indarrean jarri eta gehienez 3 hilabeteko aldiari dagozkionak.
  • Inbertsioak finantzatzeko maileguen amortizazio-kuotak, 2019ko urtarrilaren 1etik Alarma egoerara bitartekoak, ondoz ondoko 3 hilabeteri dagozkienak, turismoaren kasuan.

Laguntzen zenbatekoa

Laguntzen zenbatekoari dagokionez, aurkeztutako gastuaren% 100 da, eta gehienez 3.000 euroko diru-laguntza enpresa bakoitzeko. Diru-laguntza jasotzeko aurkeztutako eta onartutako gastuak ez dira 750 eurotik beherakoak izan behar.

Eskaerak

Eskabideak izapidetze elektronikoaren bidez eskatzen dira, gaurtik hasita hilabeteko epean, eta, ohiko dokumentazioaz gain, erantzukizunpeko adierazpena eskatzen da baldintzak betetzen direla egiaztatzeko, bai eta diru-laguntzara aurkezten diren gastuen zerrenda eta baremaziorako informazio osagarriak ere.

Deialdia

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 19koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, euskal merkataritza-sektorerako «COVID-19» dirulaguntzak arautzen dituena eta 2020ko ekitaldirako deialdia egiten duena. (EHAA 2020/05/29)