Harpidetza

2014ko urtarrilak 16

Harpidetu nahi dut

Eskoriatzako udalaren buletina Postaria.com zerbitzuan oinarritzen da.
Buletineko oharrak mezu elektronikoz jasotzeko, izena eman, ondoko eskaera-orria betez. Ondoren, Udalak webgune honetan euskaraz argitaratzen dituen albisteak zuzenean jasoko dituzu zure postontzian. Gaztelaniazko albisteen berri jasotzeko, aldatu hizkuntza eta harpidetu zaitez “ayuntamiento-eskoriatza” buletinean.

Mezu bat jasoko duzu, zure eskaera berretsi dezazun.

Helbide elektronikoa:

Zure izena (hautazkoa):

Harpidetza eten nahi dut

Harpidetza eteteko, erraza da. Bidali mezu bat eskoriatza-udala-request@postaria.com helbidera, izenburuan ‘unsubscribe’ idatzita, hitz horixe bakarrik, baina komatxorik gabe.

Harpide-aukerakZerrenda utzi, oporretarako eten, e-posta helbidez aldatu… Aukera horiek moldatzeko, sartu zure
harpide-helbidea: .Hurrengo orrian, zure erabiltzaile pasahitza beharko duzu. Ez baduzu gogoratzen, bertan izango duzu aukera gogorakizuna
bidaltzeko eskatzeko.

Jaso albisteak RSS bidez

Albisteak RSS bidez jaso nahi badituzu hurrengoko helbidea erabili dezakezu: http://eskoriatza.eus/albisteak/feed/.