Eskoriatzako udal kirol instalazioetan hainbat zerbitzu emateko kontratua

Lizitazioa

Kontratu mota: Zerbitzu publikoaren kudeaketa
Prozedura: Lehiaketa irekia
Izapidea: Alkatea
Espediente hasierako data: 2013/10/29
Boletineko argitaratze data: 2013/11/20
Kontratugilearen profileko argitaratze data: 2013/11/20
Iragarkiaren testua: https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/11/20/c1310696.pdf
Lizitazio aurrekontua: Lehiaketarako aurrekontu tipoa zerbitzu ordu bakoitzagatik, jaitsiaz hobetu daitekeena, honako hau da: 1. Sorospen zerbitzua. Lehiaketako tipoa honakoa izango da: 21,15 €/orduko (+ BEZaren % 21). 2. Atezaintza zerbitzua. Lehiaketako tipoa honakoa izango da: 21,15 €/orduko (+ BEZaren % 21). 3. Fitness zerbitzua. Lehiaketako tipoa honakoa izango da: 23,15 €/orduko (+ BEZaren % 21). 4. Beste jarduera edo kirol ikastaro batzuk. Lehiaketako tipoa honakoa hau izango da: 23,15 €/orduko (+ BEZaren % 21), eta % 20ko kanona Udalarentzat. Kirol jarduerengatik kobratzen diren hiruhileko kuotak baldintza agiri honetako II eranskinean zehazten dira, eta Udalak aldatu ahal izango ditu. Lehiatzaileek egindako proposamenetan eta kopuru zehatzean eta jakinean, eta baita kontratua esleitzen denean eskainitako prezioetan, eragin guztietarako, hauek sartuta daudela ulertuko da beti: zenbait kontzeptu grabatzen duten zerga, gastu, tasa eta mota guztietako arbitrioei dagozkien kuotak eta etekin industriala balio erantsiaren gaineko zergarik (BEZ) gabe. Ondoren adierazten dira, gutxi gorabehera, 2014rako aurreikusitako zerbitzu orduak: Atezaintza zerbitzua:  796 ordu   Sorospen zerbitzua:  3.363,25 ordu   Fitness zerbitzua:   6 ordu astean, 262 ordu urtean. Gutxi gorabehera ere, jarraian adierazten da 2014. urtean beste jarduera batzuengatik edo kirol ikastaroengatik fakturatzea aurreikusita dagoen kopurua: 44.389,02 €. (8.877,80 € udalarentzat eta 35.511,21 € esleipendunarentzat) Ez da inolaz ere bermatzen aurreko puntuan aipatutako ordu guztiak emango direnik, eta ezta bermatzen ere aurreikusitako fakturazioa. Aurreikusitakoa baino gehiago edo gutxiago izan daiteke, eta horrek ez du inolako eraginik izango kontratuan.
Klausula administratiboak:

Baldintza ekonomikoak, juridikoak eta administratiboak (.pdf 497.04K)

IRAGARKIA: Akatsen zuzenketa (1) (.pdf 218.82K)

Baldintzen plegua akatsak zuzenduta (1) (.pdf 919.03K)

IRAGARKIA- Akatsen zuzenketa GAOn (1) (.pdf 147.70K)

IRAGARKIA - Eskaintzak aurkezteko epea luzatzea (.pdf 201.48K)

IRAGARKIA-Akatsen zuzenketa (2) (.pdf 59.04K)

Baldintzen plegua akatsak zuzenduta (2) (.pdf 491.36K)

Baldintza teknikoak

ADJUDIKAZIOA BERTAN BEHERA UZTEKO ERABAKIA (.pdf 219.22K)

Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 2014/01/03 (14:30)
Kontaktua:

Arloa: Kirola

Telefonoa: 943 71 53 28 (kiroldegia)

e-posta: kirolak@eskoriatza.net

"B" kartazala irekitzea: 2014/01/23 (12:00)

Adjudikazioa

Adjudikazio data: 2014-02-25
Adjudikazio hartzailea: ADJUDIKAZIOA BERTAN-BEHERA GERATU DA. ERABAKI HAU "BALDINTZA TEKNIKOAK" ATALEAN IKUSI DAITEKE.