Udal kirol instalazioetan hainbat zerbitzu emateko kontratua

Lizitazioa

Kontratu mota: Zerbitzu publikoaren kudeaketa
Prozedura: Lehiaketa irekia
Izapidea: Arrunta
Kontratazio organoa: Alkatea
Espediente hasierako data: 2014-04-10
Boletineko argitaratze data: 2014-04-25
Kontratugilearen profileko argitaratze data: 2014-04-28
Iragarkiaren testua: https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2014/04/25/c1403793.pdf
Lizitazio aurrekontua: Lehiaketarako aurrekontu tipoa zerbitzu ordu bakoitzagatik, jaitsiaz hobetu daitekeena, honako hau da: 1. Sorospen zerbitzua. Lehiaketako tipoa honakoa izango da: 24,01 €/orduko (+ BEZaren % 2. Atezaintza zerbitzua. Lehiaketako tipoa honakoa izango da: 21,03 €/orduko (+ BEZaren % 21). 3. Osasun-fitness zerbitzua. Lehiaketako tipoa honakoa izango da: 25,47 €/orduko (+ BEZaren % 21). 4. Kirol jarduera eta ikastaroak. Lehiaketako tipoa honakoa hau izango da: 25,47 €/orduko (+ BEZaren % 21). Kirol jarduerengatik kobratzen diren hiruhileko kuotak eta taldeak sortzeko gutxienezko eta gehienezko kopuruak baldintza agiri honetako II eranskinean zehazten dira, eta Udalak aldatu ahal izango ditu. Lehiatzaileek egindako proposamenetan eta kopuru zehatzean eta jakinean, eta baita kontratua esleitzen denean eskainitako prezioetan, eragin guztietarako, hauek sartuta daudela ulertuko da beti: zenbait kontzeptu grabatzen duten zerga, gastu, tasa eta mota guztietako arbitrioei dagozkien kuotak eta etekin industriala balio erantsiaren gaineko zergarik (BEZ) gabe. Ondoren adierazten dira, gutxi gorabehera, 2014 eta 2015erako aurreikusitako zerbitzu orduak: 2014 Atezaintza zerbitzua:  188 ordu.   Sorospen zerbitzua:  904 ordu.   Osasun-fitness zerbitzua:   6 ordu astean, 72 ordu. Kirol jarduera zerbitzua: 731,30 ordu. 2015 Atezaintza zerbitzua:  804 ordu.   Sorospen zerbitzua:  3541,6 ordu.   Osasun fitness zerbitzua:   6 ordu astean, 288 ordu urtean. Kirol jarduera zerbitzua: 731,30 ordu. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bategina onartzen duen abenduaren 14ko 3/2011 errege lege-dekretuko 88. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, kontratuaren balio zenbatetsia, BEZ gabe, honako hau da: 2014. urtea: 51.021,18 € 2015. urtea: 127.903,50 € 2016. urtea: 129.919,70 € 2017. urtea: 128.814,90 € 2018. urtea: 103.503,12 € Guztira: .......541.162,41 € Ez da inolaz ere bermatzen aurreko puntuan aipatutako ordu guztiak emango direnik, eta ezta bermatzen ere aurreikusitako fakturazioa. Aurreikusitakoa baino gehiago edo gutxiago izan daiteke, eta horrek ez du inolako eraginik izango kontratuan.
Klausula administratiboak:

Baldintza ekonomikoen, juridikoen eta administratiboen plegua (.pdf 388.85K)

Eskaintzak aurkezteko azken eguna: 2014-05-12
Kontaktua:
"B" kartazala irekitzea: 2014-05-21 (9:30ean) - Balorazio batzordea: Iñaki Ugarteburu jauna (Bergarako kirol teknikaria); Peio Garmendia jauna (Legazpiako kirol teknikaria); Rosa Lasagabaster andrea (Eskoriatzako kirol aholkularia)
"C" kartazala irekitzea: 2014-06-13 (11:30ean)

Adjudikazioa

Adjudikazio data: 2014/06/24
Adjudikazio hartzailea: E-GOITEK S.L.
Adjudikazio prezioa SOROSPENA: 23,51 €/orduko + % 21eko BEZ ATEZAINTZA: 20,53 €/orduko + % 21eko BEZ FITNESSA: 24,97 €/hora + %21eko BEZ JARDUERAK: 24,97 €/orduko + % 21eko BEZ
Kontratugilearen profileko argitaratze data: 2014/06/27

Kontratua

Sinatze data: 2014-07-04
Kontratista: E-GOITEK S.L.
Kontratuaren zenbatekoa: SOROSPENA: 23,51 €/orduko + % 21eko BEZ ATEZAINTZA: 20,53 €/orduko + % 21eko BEZ FITNESSA: 24,97 €/hora + 21% de IVA JARDUERAK: 24,97 €/orduko + % 21eko BEZ
Kontratugilearen profileko argitaratze data: 2014-07-28