Dirulaguntzen Plan Estrategikoa, 2024-2027 eperako

2024 / 01 / 09

Udalbatzak 2023ko abenduaren 21ean egindako ez ohiko plenoan, 2024-2027 ekitaldirako Eskoriatzako Udalaren Dirulaguntzen Plan Estrategikoari hasierako onarpena eman zion.

Lau urterako Plan Estrategiko hori eta baita 2024ko ekitaldirako onartu den Plana ere, GAOn argitaratutako iragarki bitartez jendaurrean jarri dira, interesdunek aztertu eta egoki iritzitako alegazioak aurkez ditzaten.

Alegazioak aurkezteko modua eta epeak:

  • H@ZI – astelehenetik ostiralera 8:00 – 14:30
  • Online (Ziurtagiri digitala behar da)
  • Azkeneko eguna: otsailak 19

Alegazio epea igarota halakorik egon ez balitz, erabaki berririk hartzeko beharrik gabe, behin behineko izaera izan duen erabakiak, behin betiko izaera hartuko du.

Aztertzeko dokumentazioa:

  • 2024-2027 epealdirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (PDF)
  • 2024 ekitaldirako plana (PDF)