Iruzurrak salatzeko buzoia

 • Salaketa egiten duenaren datuak

 • Datu pertsonalak

 • Berariaz kontrakoa eskatzen ez baduzu, Eskoriatzako Udaleko Iruzurraren aurkako batzordeak konfidentzialtasun osoa gordeko du zure nortasunari dagokionez, eta edozein jakinarazpen edota salaketa modu anonimoan tramitatuko du.

 • Salaketa enpresa edo elkarte baten izenean egiten bada

 • Salatutako gertakaria

 • Gertaera ahalik eta zehatzen deskribatu behar da, eta egiaztapena errazten duen edozein dokumentazio edo froga-elementu aurkeztu.

  Jasotako informazioa ez da bideratuko baldin eta Eskoriatzako Udalaren Iruzurraren aurkako batzordeak irizten badio jasotako informazioa urria dela, gertakariaren deskribapen orokorregia eta zehaztugabea, edo ez dagoela nahikoa froga-elementurik salaketa tramitatzeko.

 • Iruzurra egin duenaren identifikazioa

 • Gertakariaren identifikazioa

 • Dokumentazioa

 • Komunikazioarekin batera, ahal denean eta nahi bada, dokumentazioa edo froga-elementuak aurkeztu ahal izango dira, jakinarazitako gertakaria egiaztatzeko nahiz haren aurkako jarduerak gauzatzeko balioko dutenak.

 • Artxibo bakarra erantsi daiteke. Artxibo bat baino gehiago erantsi nahi izanez gero, konprimatu egin beharko da formatu hauetakoren bat erabilita: ZIP, 7Z, RAR, TAR (6MB)?
  Accepted file types: zip, 7z, rar, tar.
 • ESKORIATZAko Udalean ezarritako salaketa-kanalaren funtsezko oinarria barne-komunikazioen konfidentzialtasuna da, eta, nolanahi ere, informazioa ematen duenaren nortasunari eta emandako informazioari, eragindako pertsonei eta horietan aipatutako hirugarrenei buruzko konfidentzialtasuna bermatuko da, salbu eta legean ezarritakoaren arabera agintari judizialek eskatzen dutenean eta lege horietan ezarritako babes guztiekin.

  ESKORIATZAko Udalak komunikazioa jaso izanaren agiria bidaliko dio jakinarazpena egin duen pertsonari, jasotzen duenetik gehienez ere 7 eguneko epean. Era berean, jakinarazpena egiten duenari horren jarraipenean egindako jardueren eta hartutako erabakiaren berri emango zaio, kontrakoa xedatzen duen araurik ez badago.

  ESKORIATZAko Udalak bermatzen du ez duela errepresaliarik hartuko, fede onez eta legez ezarritako parametroen arabera, Legearen eta/edo barne-araudiaren aurkako jokabide edo jokabide-itxura horien berri ematen duenaren aurka, eta horrek ez duela informazioa jakinarazteari buruzko murrizketarik urratuko.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.