Hizkuntza errefortzuetarako diru laguntza (2014)

Deskribapena:

Deialdi honen helburua da adinari dagokion euskara nahikotasuna ez duten haurrek Tortolis ludotekan hizkuntza errefortzua jasotzeko laguntza eskaintzea.

Saila: Euskara
Egoera: Epez kanpo
Non tramitatu:
Eskaera aurkezteko epea: 2014/12/13
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
  • Eskaera orria behar bezala beteta (I. eranskina)
  • Baimen orria sinatuta, Eskoriatzako Udalak behar izanez gero, eskatzaileak zerga betebeharrak eta Gizarte SEgurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko baimena ematen duena. (II. eranskina)
Eranskinak:

OINARRIAK

Eskaera_orria (I. eranskina)

Baimen orria (II. eranskina)