Servicios sociales

  • Programa de información, valoración y orientación
  • Programa de familia y convivencia.
  • Programa de prevención e inserción social.
  • Programa de cooperación social y voluntariado.


Udaletxea
F. Eskoriatza plaza 1
20540 Eskoriatza

Teléfono 943 71 31 36

Responsable político
Dorleta Sologaistoa Agiriano
dsologaistoa@eskoriatza.eus

Trabajadoras del servicio

Trabajadora social
Agurtzane Altube Oianguren
agurtzane@eskoriatza.eus

Trabajadora social
Beronika Solaguren Martin
beronika@eskoriatza.eus

Técnica de prevención
Myriam Beltrán de Heredia
prebentzioa@eskoriatza.eus

Administrativa
Aintzane Elorza Azkoitia
aintzane@eskoriatza.eus