Merkataritza eta ostalaritza sustatzeko diru laguntzak (2017)

Deskribapena:

DIRU LAGUNTZA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK JENDAURREAN DAUDE 20174/08/16 EGUNERA ARTE, INTERESDUNEK AZTERTU ETA BIDEZKO IRITZITAKO ALEGAZIOAK AURKEZTU AHAL IZATEKO.

Diru laguntza deialdi honetan merkataritza eta ostalaritza dinamizatzeko eta hobetzeko laguntzak ematen dira, honako bi eremu hauetan:

 • Errotuluak jartzeko.
 • Irudi korporatiboa hobetu eta sustatzeko.
Saila: Garapen ekonomikoa
Egoera: Indarrean
Non tramitatu:

Herritarren Arreta Zerbitzuan – udaletxean

 • Astelehenetik ostiralera, 9:00etik 14:30era
 • Abuztian 10:00 – 13:00

INFORMAZIO GEHIAGO

Ibarraundi Museoa
Ordutegia: 9:30 – 13:30
Telefonoa: 943 71 54 53
garapen@eskoriatza.eus

Tramitazioa online: Herritarren Ataria
Eskaera aurkezteko epea: OINARRIAK JENDAURREAN DAUDE ABUZTUAREN 16 ARTE. BERAZ, BEHIN BETIKO ONARTU ETA DEIALDIA EGIN ARTE EZIN DA ESKAERARIK AURKEZTU.
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 1. Eskaera orria (I. eranskina)
 2. Nortasun Agiri Nazionalaren edo identitate fiskalaren txartelaren kopia.
 3. Banketxe edo aurrezki kutxa batek emandako agiria, ziurtatzeko bere izenean kontu korronte bat duela. Dokumentu hori laguntza lehen aldiz eskatzen denean edo kontuan aldaketaren bat gertatu denean aurkeztu beharko da soilik.
 4. Gizarte Segurantzarekiko, Foru Ogasunekiko eta Eskoriatzako Udalarekiko ordainketak egunean dituela dioten ziurtagiriak. Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko diru laguntza eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agirien ordez, interesdunek berariaz horrela baimendutakoan, ziurtagiri horiek egiteko eskuduntzak dituzten erakundeek dagozkien datuak zuzenean laga ahal izango dizkiote diru laguntzak kudeatu behar dituen organoari. (II. eranskina)
 5. Beste erakunde edo organismo batzuei egindako diru laguntza eskaerak edo horiek dagoeneko emandakoak jasotzen dituen zinpeko aitorpena.
 6. Azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan aipatzen diren diru laguntzak jasotzeko debekuetatik batean ere ez egotearen zinpeko adierazpena. (II. eranskina)
 7. Jarriko den errotuluaren edo egingo den elementuaren testu eta diseinu proposamena. Dagoeneko errotulua jarrita edo elementua eginda badago, haren argazkia edo ale baten kopia.
 8. Gastuaren aurrekontua edo faktura (gastua eginda dagoenean)
Eranskinak:

GAO – Hasierako onarpena (2017/07/04)

OINARRIAK

Eskaera_orria (I. eranskina)

Baimena (II. eranskina)