Eskoriatzako herriguneko auzoetan jaiak antolatzeko dirulaguntzak

2023 / 04 / 17

2023ko apirilaren 5ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Eskoriatzako herriguneko auzoetan jaiak antolatzeko dirulaguntzaren deialdia.

ONURADUNAK

  • Erakundeak
    • Egoitza Eskoriatzan izatea, eta bere jarduera, nagusiki, herri honetan garatzea.
    • Agiri bidez egiaztatu ahal izatea zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela dirulaguntza eskatzen duten egunean.
  • Pertsona fisikoen taldeak
    • Adinez nagusiak eta Eskoriatzan erroldatutakoak izan beharko dira. Herritar taldeak izanez gero, arduradunen izen-abizenak eta NANak adierazi beharko dira.
    • Kasu horretan, berariaz jaso beharko dira, bai eskabidean, bai dirulaguntza emateko erabakian, elkarteko kide bakoitzak bere gain hartutako egikaritze-konpromisoak, bai eta bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa ere, eta horiek ere onuraduntzat hartuko dira

ESKAERAK ETA EPEAK

Eskaerak aurkezteko azkenengo eguna maiatzaren 4a da.

39/2015 Legearen 14.artikuluan xedatutakoaren arabera, pertsona juridikoek administrazio publikoekin harremanak bitarteko elektronikoen bitartez izateko betebeharra dute. Hori horrela, eskaera eratutako elkarte baten izenean eginez gero, online esteka bitartez egin beharko da.

Eskaera presentziala, norbanakoek egindako eskaeren kasuan bakarrik onartuko da.

DEIALDIA ETA OINARRIAK (GAO 2023/04/05)

INFORMAZIO GEHIAGO