Zaharren egoitza

Adinekoentzako aldi baterako edo mugarik gabeko egonaldirako baliabidea da. Gizarte- eta osasun-arreta jarraitua eta pertsonalizatua eskaintzen die, haien autonomia sustatzeko; bizikidetzarako espazio bat ematen du, adinekoen eskubideekiko eta balio indibidualekiko errespetua bermatuta.

Zuzendaritza

Zuzendaria: Eva Dolara
E-posta: admieskoriatza@gmail.com
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 9:00-16:00

Departamentu Psikosoziala

Helburua: Eskuhartze psikosozialeko programak garatu egoiliarren alor kognitibo, psikoafektibo eta harremanakondo mantetzeko edo hobetzeko, sendideak aholkatu eta prebentzio programak landu.

Gizarte langilea: Elena Urresti
E-posta: elenaurresti.residencia@gmail.com
Ordutegia: astearte (9:30-14:30 eta 15:00-17:00), ostegun eta ostiraletan (9:30-14:30)

Psikologoa: Iratxe Arrillaga
E-posta: iratxe.residencia@gmail.com
Ordutegia: astelehen, asteazken eta ostegunetan (9:30-14:30 eta 16:30-18:30)

Osasun Departamentua

Helburua: Egoiliarren osasun beharrak hartatu. Bakoitzaren gaisotasunen jarraipena egin, aldi berean beharrezkoak diren zainketak antolatu. Eguneroko ekintzetan beharrezko laguntza eman eta larrialdi egoerak kudeatu.

Medikua: Leire Sanz (asteartetan 9:00-15:00 eta gainontzeko egunetan telefonoz)
Erizaina: Ana Sanchez (astelehenetik ostiralera 8:00-15:00)
Fisioterapeuta: Alejandro Albaina (astelehen eta azteazkenetan 10:00-12:30 eta ostiraletan 10:00-13:00)
Gainbegiratzailea: Maria Josefa Gomez (astelehenetik ostiralera 8:00-15:00)
Erizain laguntzaileak: egunero 24 ordu.

Zaharren egoitza

Gaztañaudi 22
20540 Eskoriatza

Telefonoa: 943 71 47 16