Galdera Ohikoenak

Obrak egin nahi ditut . Zer egin behar dut?

OBRA TXIKIA EGITEKO BAIMENA ESKAERA

Barneko edo kanpoko obrak egiteko baimena, obra handitzat jotzen ez direnak, teknikoki errazak eta eraikuntza eta ekonomia aldetik garrantzi txikikoak, baldin eta obra horiek ez badira eraikitako azalera aldatzeko, bolumena handitzeko, erabilera aldatzeko, etxebizitza eta lokal kopurua aldatzeko, eta ez badiete eragiten egiturari, kanpoko diseinuari, eraikinaren edota instalazioaren bizigarritasun edo segurtasun baldintzei, eta ezta suteetarako babes eta ebakuazio elementuei ere: eskailera-guneak, atondo propioak eta abar,  eta ez badituzte indarrean dauden plangintzako ordenantzak urratzen.

OBRA HANDIA EGITEKO BAIMEN ESKAERA

Horrelakotzat jotzen dira oin berriko eraikinak egiteko obrak eta lehendik dauden eraikin, lokal, instalazio edo eraikuntzak handitzeko edo birgaitzeko obrak, baita horiek eraisteko obrak ere.

OBRA JAKINARAZPENA

Eraikinen barruan obrak egiten hasi baino 7 egun baliodun lehenago Udalari egiten zaion jakinarazpena, baldin eta obrek ez badiete eragiten bizigarritasun-baldintzei, ez badute erabilera aldatzen, ezta etxebizitza-kopurua ere, eta ez badiete eragiten eraikinaren egiturazko elementuei.