Energia gastua finantzatzen laguntzeko diru laguntza (2021-2022)

Deskribapena:

Deialdi honen helburua da baliabide ekonomiko urriak dituzten norbanakoen eta familien ohiko etxebizitzako energia-gastua finantzatzeko dirulaguntzak ematea.

Diruz lagundu daitezkeen gastuak honako hauek dira: elektrizitatea, gasa edo beste erregai batzuen hornidura, eta baita komunitate-gastuak  ere horiek berokuntza barne-hartzen dutenean.

Diruz lagunduko diren gastuak 2021eko abenduaren 1etik 2022ko apirilaren 31ra bitartekoak izango dira.

Saila: Gizarte zerbitzuak
Egoera: Epez kanpo
Izendatutako kreditoa: 30000 €
Araudi aplikagarriak:

Oinarriak eta Iragarkia – GAO – 2021/12/10

Oinarriak (PDF)

Eskaerak aurkezteko azken eguna: 2021/12/15
Tramitazio presentziala:

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua 

 • Astelehenetik ostiralera: 8:00 – 14:30
 • Udaletxeko obrek irauten duten bitartean, Ibarraundi museoan dago

INFORMAZIO GEHIAGO

 • Gizarte zerbitzuak
 • Udaleko obrak irauten duten bitartean, Ibarraundi museoan
 • 943 71 31 36
Tramitazioa online: Herritarren Ataria
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 • Eskaera orria.  (deskargatu PDFa)
 • Eskaera-orriarekin batera ondorengo  dokumentazioa ere aurkeztu beharko da:
  • I. eranskina (deskargatu PDFa)
  • NANaren kopia, etxean bizi diren guztiena.
  • Familia liburua.
  • Elkarbizitzaziurtagiria. Ez da beharrezkoa izango baldintza hori zuzenean egiaztatzeko baimena berariaz ematen bazaio udalari.
  • Kontu korrontearen zenbakia.
  • Kontu korronteguztien ziurtagiria, ondarearen zenbatekoarekin.
  • Azken errenta aitorpenaren kopia. Ez da beharrezkoa izango baldintza hori zuzenean egiaztatzeko baimena berariaz ematen bazaio udalari.
  • Kobratzen duenaren agiriak (nominak, langabezia, pentsioak…)
  • Indarrean dituen hornidura-kontratuen kopia, eta elektrizitatearen, gasaren eta beste erregai batzuen hornidura-gastuen azken bi fakturak edo ordainagiriak.