Landa guneetako argiteria sistementzako dirulaguntzak (2023)

Deskribapena:

Landa auzoetako gune nagusietatik isolatuta egon eta kanpoaldean argiteria publikoa ez duten eraikinen kanpoaldean jarritako argi puntuen energia kontsumoa finantzatzen laguntzeko dirulaguntzak.

Laguntzak ondorengo helburuak bete beharko dituzte:

 • Eraikinaren sarrera nagusia argitzea.
 • Eraikina seinaleztatzea.

2023ko dirulaguntzaren zenbatekoa, oinarrietan zehaztuko da.

Saila: Elizateak
Egoera: Epez kanpo
Izendatutako kreditoa: 500 €
Araudi aplikagarriak:

OINARRIAK eta DEIALDIA – GAO 2023/08/09

Eskaerak aurkezteko azken eguna: 2023/10/31
Tramitazio presentziala:

H@ZI 

 • Astelehenetik ostiralera: 8:00 – 14:30

Informazio gehiago

Tramitazioa online: Herritarren Ataria
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 • Eskaera orria. Orrian bertan aitortu beharko ditu honako hauek:
  • Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean dituela.
  • Ez duela hasita edo tramitean administrazioari dirua itzultzeko inolako prozedurarik.
  • Ez duela jarduera bererako beste dirulaguntzarik eskatu.
  • Ez duela sexu-diskriminazioagatik administrazio-zigorrik, ez zigor penalik.
  • Bere xede edo helburuak ez direla emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuneko printzipioaren kontrakoak.
  • Ez duela 38/2003 Legearen 13.2 eta 13.3 ataletan jasotako debekurik.
 • Eskoriatzako Udalak zuzenean eskatuko dizkie beste administrazio batzuei eskatzaileak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak bete dituela egiaztatzeko behar diren datuak. Eskatzailea eskaera orrian horren aurka agertzen bada, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu.
 • I.eranskina behar bezala beteta. (Online tramitazioa egiten dutenek, eranskin hau gehitu beharko dute eskaeran.)