Obrak eta Zerbitzuak

Obra eta zerbitzuen saila herriko kaleen, instalazioen eta udal eraikinen mantenuaz arduratzen da.

Udaletxea
F. Eskoriatza plaza 1
20540 Eskoriatza

Telefonoa 626 716 944

Arduradun politikoa
Edorta Zubizarreta Alegria
alkatea@eskoriatza.eus

Zerbitzuko langileak

OPIT: Elizabeth Jauregi Beldarrain
obraetazerbitzuak@eskoriatza.eus

OPIT: Aritz Urrutia Altuna
obrak@eskoriatza.eus

Administraria:  Eneritz Zubia
hirigintza@eskoriatza.eus

Udal brigadan
Igor Arrate Some
Pablo Ocariz Acordagoitia
Zigor Arabaolaza Muguruza
Iñaki Loiti Mendizabal

Garbigune ibiltaria

Egutegia

ikusi

Traste zaharrak

Egutegia

ikusi

Telesko

Matxurak

ikusi