Atzerrira joateko adingabeentzako baimena

Departamentua:

  • Eskoriatzako Bake-Epaitegia

Helburua:

  • Atzerrira joateko adin gabeentzako baimena lortzea.

Ordutegia:

  • Astelehenetan eta asteazkenetan: 9:00-10:30
  • Astearte, ostegun eta ostiraletan: 12:00-14:00

Erabiltzaileak:

  • 18 urtetik beherakoak.

Epea:

  • Berehala

Agiriak:

Atzerrira joateko adingabeentzako baimena

  • Baimena aitak edo amak eskatu beharko du eta bere NANa eta baimena ematea gura zaion adin gabearen NANa aurkeztu beharko ditu.