Hirigintza

Zuzeneko arduradun politikoa

Josu Ezkurdia Santamaría (jezkurdia@eskoriatza.eus)

Zerbitzuko langileak

Aparejadorea: María Pía Urrutia (aparejadorea@eskoriatza.eus)
Administraria: Eneritz Zubia (hirigintza@eskoriatza.eus)

Telefonoa: 626 716 944

Helbidea

Udaletxea

F. Eskoriatza plaza 1
20540 Eskoriatza

Zerbitzuak

  • Udal planeamenduaren kudeaketa.
  • Obra lizentziak (oin berrikoak, birgaitzekoak, obra txikiak eta abar) banaketa lizentziak hiri lursailetan, lehen erabilerako lizentziak eta abar emateko txostenak egitea.
  • Obrei buruzko udal ordenantzak betetzen direla zaintzea zigor espedienteen bidez.
  • Hirigintza txostenak egitea.
  • Planoen, proiektuen eta udal araudien kopiak ematea.
  • Jarduera lizentziak eta erabilera aldaketa lizentziak emateko txostenak egitea.
  • Jarduerei buruzko udal ordenantzak betetzen direla zaintzea zigor espedienteen bidez.