Idazkaritza

Zuzeneko arduradun politikoa

Jose Ramon Zubizarreta Alegria (alkatea@eskoriatza.eus)

Zerbitzuko langileak

Idazkaria-Kontuhartzailea: Edurne Iturbe (idazkaria@eskoriatza.eus)
Zerbitzu Ekonomikoetako teknikaria: Pili Belategi Izurrategi (kontuhartzailea@eskoriatza.eus)
Zergabiltzailea: Mari Carmen Ruano López (zergabiltzailea@eskoriatza.eus)
Kontuhartzailetzako erdi mailako teknikaria: Maripi Biain Kortabarria (kontuhartzailetza@eskoriatza.eus)
Administraria: Izaskun Saez de Buruaga (hazi@eskoriatza.eus)

Telefonoa: 943 71 44 07

Helbidea

Udaletxea

F. Eskoriatza plaza 1
20540 Eskoriatza

Zerbitzuak

 • Dokumentuen sarrera eta irteera erregistroa.
 • Udal biztanleen errolda: ziurtagiriak, altak, bajak, datu-eskaerak, berrikuspenak, e.a.
 • Hautesleen  errolda: altak eta bajak, eta jendaurreko erakusketa.
 • Iragarki, ediktu eta jakinarazpenen eginbideak.
 • Taxiak.
 • Kontratuen kudeaketa administratiboa.
 • Udal langileen espedienteak.
 • Udalaren fede publikoa.
 • Udal eskumeneko ziurtagiriak.
 • Aurrekontuaren kudeaketaren jarraipena eta kontrola.
 • Udal zerbitzuen kudeaketa ekonomikorako aholkularitza.
 • Udal tributuen ordenantzak.
 • Udal tributuen erroldak eta kitapenak kudeatzea.
 • Diru-sarrerak eta ordainketak kudeatzea.
 • Diru-sarrera eta ordainketen kontabilitatea.
 • Diru-fondoen eta fidantzen gordailua.
 • Bermeak itzultzea.