Batzordeak

2019ko ekainaren 15ean eginiko osoko bilkuran 6 batzorde informatzaile sortzea erabaki zen.

Batzorde informatzaileen egitekoa da arlo bakoitzeko arduradunak landutako informazioa gainontzeko udal kideei aurkeztea, eztabaida gune izatea eta plenora aurkeztu aurretik eztabaidatzea. Batzordeak honako hauek dira: