Aurrekontua 2024

Onarpen data:

  • Behin-betiko onarpena: GAO – 2024/02/02

Udalaren aurrekontua arloka: