Aurrekontua 2021

Onarpen data:

  • Behin-betiko onarpena: GAO – 2020/03/09

Udalaren aurrekontua arloka