Ediktuak eta iragarkiak

Iragarki- eta Ediktu- Taula DIGITAL honek orain arte Udaletxe barruan zegoen Taula ordezkatzen du. Bertan Eskoriatzako Udaleko Iragarki Taulan argitaratu behar diren ediktu eta iragarki guztiak kontsultatu ahalko dituzu legezko xedapenen edo arauen arabera, bai Udalarenak berarenak bai beste erakunde publikoek bidalitakoak ere.

Hasiera data Amaiera data Deskribapena Agindu emailea Dokumentua

2023/02/09

2023/03/01

Biztanleen udal erroldan ofizioz baja emango dela jakinaraztea.

Eskoriatzako Udala

BOE_2023_02_08

2023/01/01

2024/12/31

Zinpekogaien behin betiko zerrenda

Justizia Saila

Zinpeko2022_12_20