Araudia

IDAZKARITZA - KONTUHARTZAILETZA

Udal taldeei buruzko Araua
Araudia GAO - 2009/03/05
Udalaren Antolaketa Erregelamendua
Erregelamendua GAO 2012/09/07 - Testu Bateratua
Eskoriatzako Udalean ezkontza zibilak egiteko irizpideak
Irizpideak Onarpen data - 2017/02/15
2020-2023 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa
Plana 2023.urteko eguneraketa

UDALTZAINGOA

Kaleko salmenta arautzen duen Ordenantza
Ordenantza GAO 1995/10/20
Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioaren gaineko udal Ordenantza
Ordenantza GAO 2005/03/01 - Testu bateratua