Presupuestos 2007

Presupuesto municipal

  • Gasto por áreas
Hirigintza 2.180.145,63
Obrak eta zerbitzuak 1.264.643,37
Hezkuntza 254.321,84
Hazienda eta kontuen batzorde berezia 633.127,39
Kirola 345.366,05
Kultura eta jaiak 326.911,13
Kultur ondarea eta turismoa 268.315,36
Ongizatea 272.300,21
Pertsonal eta gobernua 252.805,86
Elizateak 183.015,50
Gazteria 120.986,69
Euskara 240.548,26
Telesko 80.596,33
Enplegua 40.051,55
Drogapekotasunen prebentzioa 25.578,21
Ingurugiroa 2.604,35
Emakumea 3.171,00
Guztira 6.494.488,72

 

  • Gasto por capítulos

  • Porcentaje por capítulos

2007udala-portzentaia

Presupuesto Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoa

Presupuesto Eskoriatzako Industrialdea S.A.