Presupuestos 2008

Presupuesto municipal

  • Gasto por áreas
Obra-Zerbitzuak 1.315.240,08
Hazienda 1.140.039,93
Hirigintza 505.935,72
Kirola 439.937,91
Gizarte ongizatea 391.129,47
Kultura 374.955,26
Hezkuntza 323.817,13
Elizateak 260.214,31
Museoa-Turismoa 253.429,98
Euskara 234.453,19
Gazteria 162.606,16
Sustapena 27.774,86
Guztira 5.429.534,00
  • Gasto por capítulos

  • Porcentaje por capítulos

Presupuesto Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoa

Presupuesto Eskoriatzako Industrialdea S.A.