Presupuestos 2009

Presupuesto municipal

  • Gasto por áreas
Hirigintza, Obra-Zerbitzuak, Ingurugiroa, Elizateak 1.886.197,27
Hazienda eta enplegua 721.580,97
Gizarte Ongizatea, Drogomenpekotasuna, Emakumea, Osasuna 308.847,43
Kultura, Euskara, Gazteria, Jaiak, Hezkuntza, Kirola, Museoa 1.574.053,91
Administrazio orokorra 409.844,78
Guztira 4.900.524,36
  • Gasto por capítulos

  • Porcentaje por capítulos

Presupuesto Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoa

Kopurua Portzentaia
Pertsonala 49.481,46 63,45
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa 28.338,76 36,34
Interesak 65,00 0,08
Transferentzia arruntak
Inbertsioak 100,00 0,13
Kapital transferentzia
Maileguen amortizazioak
77.985,22 100,00

Presupuesto Eskoriatzako Industrialdea S.A.

Kopurua Portzentaka
Pertsonala
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa 41.124,11 7,35
Interesak 118.028,80 21,11
Transferentzia arruntak
Inbertsioak
Kapital transferentzia
Maileguen amortizazioak 400.000,000 71,54