2007ko aurrekontuak

Udalaren aurrekontua

  • Gastua arloka
Hirigintza 2.180.145,63
Obrak eta zerbitzuak 1.264.643,37
Hezkuntza 254.321,84
Hazienda eta kontuen batzorde berezia 633.127,39
Kirola 345.366,05
Kultura eta jaiak 326.911,13
Kultur ondarea eta turismoa 268.315,36
Ongizatea 272.300,21
Pertsonal eta gobernua 252.805,86
Elizateak 183.015,50
Gazteria 120.986,69
Euskara 240.548,26
Telesko 80.596,33
Enplegua 40.051,55
Drogapekotasunen prebentzioa 25.578,21
Ingurugiroa 2.604,35
Emakumea 3.171,00
Guztira 6.494.488,72

 

  • Gastua kapituluka

  • Portzentajea kapituluka

2007udala-portzentaia

Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoaren aurrekontua

Eskoriatzako Industrialdea Sozietatearen aurrekontua