2008ko aurrekontuak

Udalaren aurrekontua

  • Gastua arloka
Obra-Zerbitzuak  1.315.240,08
Hazienda     1.140.039,93
Hirigintza     505.935,72
Kirola  439.937,91
Gizarte ongizatea     391.129,47
Kultura 374.955,26
Hezkuntza 323.817,13
Elizateak 260.214,31
Museoa-Turismoa 253.429,98
Euskara 234.453,19
Gazteria 162.606,16
Sustapena 27.774,86
Guztira 5.429.534,00
  •  Gastua kapituluka

  • Portzentajea kapituluka

Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoaren aurrekontua

Eskoriatzako Industrialdea Sozietatearen aurrekontua