2009ko aurrekontuak

Udalaren aurrekontua

  • Gastua arloka
Hirigintza, Obra-Zerbitzuak, Ingurugiroa, Elizateak  1.886.197,27
Hazienda eta enplegua 721.580,97
Gizarte Ongizatea, Drogomenpekotasuna, Emakumea, Osasuna     308.847,43
Kultura, Euskara, Gazteria, Jaiak, Hezkuntza, Kirola, Museoa  1.574.053,91
Administrazio orokorra     409.844,78
Guztira 4.900.524,36
  •  Gastua kapituluka

  • Portzentajea kapituluka

Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoaren aurrekontua

Kopurua Portzentaia
Pertsonala 49.481,46 63,45
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa 28.338,76 36,34
Interesak 65,00 0,08
Transferentzia arruntak
Inbertsioak 100,00 0,13
Kapital transferentzia
Maileguen amortizazioak
77.985,22 100,00

Eskoriatzako Industrialdea Sozietatearen aurrekontua

Kopurua Portzentaka
Pertsonala
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa 41.124,11 7,35
Interesak 118.028,80 21,11
Transferentzia arruntak
Inbertsioak
Kapital transferentzia
Maileguen amortizazioak 400.000,000 71,54