Aurretiko kontsulta publikoa

Araudiaren proiektua prestatu baino lehen kontsulta publiko bat bideratuko da, eta jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen herritarrek eta erakunde esanguratsuenek  honako puntu hauei buruz:

    1. Ekimenarekin zer arazo konpondu nahi diren arazoak.
    2. Araudia onartzeko beharra eta egokitasuna.
    3. Arauaren helburuak.
    4. Araudi bidezko eta Araudiz besteko zer beste irtenbide izan daitezkeen.

Azpiko taulan ikus daiteke Araudi proiektuei buruzko dokumentazioa eta goiko lau alderdiei buruzko informazioa, herritarrek eta erakundeek informazioa jaso eta bidezko jotzen dituzten ekarpenak egin ahal izateko.

Kontsulta publikoan dauden proposamenen zerrenda: