Erakusketa publikoa

Atal honetan, hasierako onarpena duten eta informazio publikoko tramitean dauden Araudien informazioa erakusten da, nahi dutenek aztertu eta erreklamazioak egiteko aukera izan dezaten. Erreklamazio hauek, udal erregistroan nahiz edozein administrazio publiko edo Correos-eko bulegoetan aurkez daitezke, espediente bakoitzaren onarpen iragarkian zehaztutako gehienezkoa epearen barruan.

Hona hemen Erakusketa Publikoan dauden eta egon diren Araudiak