Ordenantza Fiskalak 2018

Deskribapena:

Udalbatzak 2017ko irailaren 26an egindako bilkuran onartu zuen  2018. urteko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo diren Zerga, Tasa eta Prezio Publikoeak arautuko dituen Ordenantza Fiskalaren Aldaketari hasierako onarpena ematea.

Jendaurrean jartzen da interesatuek aztertu dezaten eta egoki iritzitako erreklamazioak egin ditzaten.

Dokumentua: ORDENANTZA FISKALA- hasiera onarpena
Alegazioa aurkezteko azken eguna: 2017/11/15
Alegazio moduak:

PRESENTZIALKI

  • Udaletxeko Harrera zerbitzua
  • Ordutegia: 9:00 – 14:30

ONLINE

Eranskinak:

Goian klikagarri dagoen dokumentuan Ordenantza Fiskalen proposamena agertzen da eta gorriz markatuta daude aldaketak.

GAO – Erakusketa publikoaren iragarkia