2019ko aurrekontua

Onarpen data:

  • Behin-betiko onarpena: GAO – 2019/02/04

Udalaren aurrekontua arloka