2010eko aurrekontuak

2010eko aurrekontua 2010.05.10 eguneko plenoan onartutakoa.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkia:

 Udalaren aurrekontua

  • Aurrekontua arloka
Arloa Guztira €
Hirigintza, Obra-Zerbitzuak, Ingurugiroa, Elizateak 1.898.690,75
Hazienda eta Enplegua 461.734,41
Gizarte Ongizatea, Drogomendekotasuna, Emakumea, Osasuna 391.644,70
Kultura, Euskara, Gazteria, Jaiak, Hezkuntza, Kirola,
Museoa, Telesko
1.766,715,10
Administrazio orokorra 543.299, 56
GUZTIRA 5.062.084,52
  •  Gastuak atalka
Atala %
Pertsonala 1.349.537,50 26,66
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa
2.505.022,87 49,49
Interesak  41.100 0,81
Transferentzia arruntak
524.587,48 10,36
Inbertsioak  227.544,37 4,50
Kapital transferentzia
173.292,30 3,42
Maileguen amortizazioak
241.000 4,76
GUZTIRA  5.062.084,52 100

 Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoaren aurrekontua

Atala %
Pertsonala 50.924,47 61,84
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa 25.547,10 31,02
Interesak  65 0,08
Transferentzia arruntak
Inbertsioak  5.812 7,06
Kapital transferentzia
Maileguen amortizazioak
GUZTIRA  82.348,57 100

Eskoriatzako Industrialdea Sozietatearen aurrekontua

Atala %
Pertsonala
Ondasun arrunten eta Zerbitzuen erosketa 10.342,59 100
Interesak
Transferentzia arruntak
Inbertsioak
Kapital transferentzia
Maileguen amortizazioak
GUZTIRA 10.342,59 100