2004ko aurrekontuak

Udalaren aurrekontua

  • Gastua kapituluka

Udalaren aurrekontua

  • Portzentajea kapituluka

2004udala-portzentaia

Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoaren aurrekontua

2004telesko

Eskoriatzako Industrialdea Sozietatearen aurrekontua

2004industrialdea