2006ko aurrekontuak

Udalaren aurrekontua

  • Gastua arloka
Hirigintza 5.353.767,73
Obrak eta zerbitzuak 1.326.760,16
Hezkuntza 364.101,80
Hazienda eta ondarea 535.083,65
Kirola 353.584,97
Kultura eta jaiak 334.060,51
Kultur ondarea eta turismoa 180.863,99
Ongizatea 313.074,68
Pertsonal eta gobernua 234.648,16
Elizateak 195.318,50
Gazteria 152.757,02
Euskara 216.203,21
Telesko 91.161,33
Enplegua 70.035,13
Drogomenpekotasunen prebentzioa 25.052,89
Ingurugiroa 7.440,00
Emakumea 3.171,00
Guztira 9.757.084,73
  •  Gastua kapituluka

  • Portzentajea kapituluka

Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoaren aurrekontua

Eskoriatzako Industrialdea Sozietatearen aurrekontua