2005eko aurrekontuak

Udalaren aurrekontua

  • Gastua arloka
Hirigintza 2.174.187,17
Obrak eta zerbitzuak 1.329.141,54
Hezkuntza 470.251,01
Hazienda eta kontuen batzorde berezia 442.310,20
Kirola 425.606,25
Kultura eta jaiak 413.098,72
Kultur ondarea eta turismoa 267.150,93
Ongizatea 220.650,70
Pertsonal eta gobernua 204.382,26
Elizateak 198.689,19
Gazteria 191.459,12
Euskara 191.119,14
Telesko 98.126,24
Enplegua 60.055,80
Drogomenpekotasunen prebentzioa 22.639,76
Ingurugiroa 21.800,00
Emakumea 3.976,00
Guztira 6.734.644,03
  •  Gastua kapituluka

  • Portzentajea kapituluka

Telesko Udal-Telebista Fundazio Publikoaren aurrekontua

Eskoriatzako Industrialdea Sozietatearen aurrekontua